div id='fb-root'/>

Main menu

Pages

THÔNG TIN - THÔNG BÁO - CẬP NHẬT

- Đọc thông báo mới nhất về quy định và hướng dẫn điểm danh ở bên dưới 


-Link điểm danh hằng ngày được update từ 7h00 hằng ngày ( có thể trễ hơn vì ad có lúc bận nên các bạn quay lại sau 1 - 2h , nếu ngày của link điểm danh trên chưa đúng với ngày hôm nay bạn cần điểm danh ) 


Link điểm danh ngày 21/5/2022  Bấm vào đây  ( Điều chỉnh click vào quảng cáo 1 ngày/ 1 lần )


CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU KHI ĐÃ GẮN BÓ GẦN 1 NĂM VỚI ANHTHÔNG BÁO ! QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CLICK VÀO QUẢNG CÁO TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỂM DANH

1. Click vào quảng cáo là 3 lần / 1 tuần ( mỗi lần cách nhau tối thiểu 32h- 48h ( 1- 2 ngày )  kể từ ngày click )

2.Các ngày còn lại điểm danh như bình thường và không cần click vào quảng cáo

Quy định chung của việc click quảng cáo trong quá trình điểm danh : 

1. Click vào quảng cáo tối đa 3 lần / 1 tuần ( mỗi lần click cách nhau 48h kể từ ngày click )
2.Khi click vào quảng cáo bạn phải xem quảng cáo đó bằng cách lướt trang " QUẢNG CÁO "đó tối thiểu là 20-30s mới thoát trang ( nếu không thưc hiện đủ thời gian ,sẽ không ghi nhận click  quảng cáo đó bạn  )
3. Cấm được click 3 lần trong 1 ngày và hoặc hơn 3 lần / 1 tuần

4.Trong 7 bước điểm danh ( bạn chỉ "1" click quảng cáo ở bất kì ở bước nào trong tổng số 7 bước ) 

5.Thường xuyên đổi điểm bằng điện thoại,hoặc máy tính 


Mọi vi phạm trong quá trình click quảng cáo ,được tổng kết ở cuối tháng và ad kiểm duyệt và cho out tài khoản học theo quy định
Việc điểm danh của bạn đóng góp vô cùng to lớn đến việc duy trì  khóa học ,và mua các khóa luyện đề ,tổng ôn sau này . Cảm ơn các bạn rất nhiều Comments